Wie zijn wij

De huidige Oranjevereniging Eefde heeft zich ten doel gesteld de festiviteiten in Eefde rondom Koninginnedag en de jaarlijkse dorpsfeesten te organiseren. Oranje staat daarbij nog steeds symbool voor een groot saamhorigheidsgevoel in onze samenleving. Iets dat er in een dorp als Eefde ieder jaar weer voor zorgt dat de zo vertrouwde Oranje- en Dorpsfeesten georganiseerd kunnen worden.

Uitgangspunt is dat er festiviteiten, ook gedurende het jaar, georganiseerd dienen te worden voor een zo breed mogelijk publiek: van 4 tot 99 jaar. Het ledenaantal van 1350 op een bevolking van 4200 mensen illustreert overduidelijk dat de Oranjevereniging “Eefde” in een behoefte voorziet.

 

Bestuur

Het bestuur van de Oranjevereniging Eefde bestaat uit een team van 13 vrijwilligers dat zich met groot enthousiasme van haar taak kwijt. Het bestuur is als volgt samengesteld:

 

 • Peter Harmens (voorzitter)
 • ​Bas Niessen (vice-voorzitter)
 • Ronald Jansen (secretaris)
 • Bas van Bruggen (penningmeester)
 • Maaike Jimmink
 • Stephan Senkeldam
 • Eva Nijveld
 • Roy de Groot
 • Richard Dahles
 • Dion Evers
 • Sanne Scholten
 • Jeroen Koeslag

bestuur Oranjevereniging Eefde